Sådan rammer de nye priser på Dankort-indløsning

Nets offentliggør nye priser på Dankort-indløsning for nethandel. Hvor prisen tidligere var kr. 0,54 per transaktion plus 0,19% af transaktionsbeløbet og et totalt gebyrloft på kr. 2,50 per transaktion samt et årsgebyr på kr. 1.100, vil prisen fremover være 0,32% af transaktionsbeløbet uanset beløbsstørrelse og intet abonnementsgebyr.

Der er således tale om en betydelig forenkling af prismodellen, som dermed lægger sig tæt op af prismodellen på indløsning af Visa og MasterCard. Men udover en kærkommen forenkling, hvordan påvirker ændringen så omkostningerne for netbutikkerne?

Stigende omkostninger for netbutikkerne

Svaret på dette er, at det vil ramme meget forskelligt. Men overordnet ser det ifølge vores beregninger ud til, at omkostningerne for branchen vil stige, hvis vi lægger Nationalbankens data for Dankort-omsætningen i e-handlen til grund.

Ifølge Nationalbanken er der i de seneste 12 måneder frem til og med september 2021 gennemført ca. 252 mio. transaktioner i e-handel med Dankort med en total værdi af ca. 130 milliarder. Baseret herpå vil omkostningen øges med ca. 8,5% fra 382 mio. til 415 mio.

*) Inkluderer ikke loftet over omsætningsgebyret på kr. 2,5 og det årlige abonnement på kr. 1.100. Samlet vurderes de ikke at ændre billedet af en øget omkostning – specielt for de større butikker, hvor årsabonnementet fylder meget lidt.

Butikker med høje gennemsnitlige salgsbeløb rammes

Prisændringen rammer netbutikkerne forskelligt afhængigt af netbutikkens gennemsnitlige salgsbeløb:

  • Netbutikker med lave gennemsnitlige salgsbeløb vil få lavere omkostninger, da minimumsgebyret på kr. 0,54 forsvinder.
  • Butikker med høje gennemsnitlige salgsbeløb vil opleve stigende omkostninger, da der beregnes 0,32% i stedet for 0,19%, og fordi gebyrloftet derudover ophæves.

Herunder er inkluderet eksempler på to webshops, som oplever henholdsvis faldende og stigende omkostninger.

Der er i eksemplerne ikke taget højde for gebyrloftet på kr. 2,50 i den nuværende prismodel. De to eksempler overvurderer derfor omkostningen til den nuværende prismodel, og Webshop B kan derfor få en større omkostningsstigning end illustreret.

Beregn effekten på jeres omkostning

Særligt webshops med gennemsnitlige salgsbeløb over kr. 500 bør undersøge, hvordan de nye priser på Dankort-indløsning for nethandel påvirker omkostningerne. Beregningen kræver imidlertid meget detaljerede data for at identificere de transaktioner, der er påvirket af det nuværende gebyrloft, og regnestykket bliver derfor hurtigt kompliceret.

Såfremt Nets ikke kan levere beregningen, har vi i Bankbrokers udviklet en regnemodel til formålet. Kontakt os hvis du ønsker vores hjælp til beregningen, eller hvis du ønsker vejledning i, hvad du kan gøre for at imødekomme prisstigningen. Vi kan også hjælpe med at forhandle en rabataftale med Nets om Dankortet.

Default image
Lars A. Hansen
Articles: 5