Hård konkurrence om virksomhedslån! Bør du genforhandle din låneaftale?

Før det seneste års rentestigninger, har vi i årtier har været vidner til mere eller mindre konstant faldende renter. Og dykker man dybere ned i Nationalbankens data, dukker der interessante nuancer op omkring renten på virksomhedslån, som kan have betydning for din virksomheds finansieringsomkostninger.

Den rente, du betaler for et lån i banken, består af to komponenter: Referencerenten (som enten kan være bankens internt fastsatte referencerente eller en ”neutral” pengemarkedsrente såsom CIBOR) plus bankens marginal. Banken skal naturligvis tjene penge på at låne dig og din virksomhed penge. De skaffer kapitalen, har omkostninger til administration af lånet, og de påtager sig en risiko, når de låner penge ud. I figur 1 er et lån med en rente på 1,7% illustreret (negativ referencerente på -0,30% og rentemarginal på 2,00%)

Figur 1: Komponenter i udlånsrenten

Råvareprisen på penge har været uændret i årevis

Som det fremgår af graf 1, så har pengemarkedsrenterne – dvs. råvareprisen på penge – været stort set konstant siden 2014 (pink graf). Til trods for dette er virksomhedernes gennemsnitlige lånerente i samme periode faldet fra 2,5-3,0% til 1,0-1,5% procentpoint (blå graf).

Graf 1: Virksomheders gennemsnitlige lånerente (jf. Nationalbanken) vs. pengemarkedsrenten CIBOR3

Bankernes indkøbspris på penge er altså uændret, samtidig med at salgsprisen falder og falder. Med andre ord er bankernes rentemarginal faldet betragteligt, som det ses af graf 2. Det betyder også, at virksomhedernes låneomkostninger er faldet mere, end udviklingen i pengemarkedet umiddelbart retfærdiggør. 

Graf 2: Rentemarginal på virksomhedslån (Gennemsnitlig lånerente vs. CIBOR3)

Men hvilke faktorer driver denne faldende rentemarginal på virksomhedslån?

Det handler om udbud og efterspørgsel

Det går godt i dansk erhvervsliv. Virksomhedernes indtjening er høj, og alligevel holder de på pengene og er generelt tilbageholdende med større investeringer. Virksomhederne har derfor samlet set et langt stærkere kapitalgrundlag end tidligere, hvilket dæmper låneefterspørgslen.

Samtidig bugner bankerne af indlån fra velpolstrede privatkunder i et langt større omfang end tidligere. Og når privatkundernes indlån ikke længere i samme omfang kan kanaliseres videre til virksomhederne i form af udlån, øges over-udbuddet af kapital. Ja, vi er helt tilbage på skolebænken til første undervisningsdag på handelsskolen: Når udbuddet overstiger efterspørgslen, skærpes konkurrencen. Dette fører naturligvis til lavere priser.

Bankernes risikopræmie er reduceret

Et andet væsentligt parameter for størrelsen på bankernes rentemarginal på udlån er risikoen ved det enkelte udlån. Som nævnt har virksomhederne generelt både en stærk indtjening og et solidt kapitalgrundlag. Derfor er risikoen trods mindre, og følgeligt er bankernes risikopræmie reduceret, hvilket afspejles i den faldende rentemarginal.

Er dine låneomkostninger fulgt med udviklingen?

Udviklingen i bankens referencerente er direkte forbundet med udviklingen i pengemarkedsrenterne, uanset om der er tale om bankens internt fastsatte referencerente eller en ”neutral” referencerente. Derfor slår referencerenten direkte igennem i jeres finansieringsomkostninger.

Det forholder sig imidlertid anderledes med rentemarginalen. Den forhandler I som virksomhed individuelt med banken, og banken reducerer den sjældent uopfordret, selvom markedsudviklingen er entydig og selvom jeres finansielle nøgletal er forbedret. Det kræver derfor et initiativ fra jer, hvis I skal have glæde af den faldende rentemarginal.

For virksomheder med et meget stort finansieringsbehov, kan renteniveauet have afgørende betydning for den samlede forretning!

Hvad kan du selv gøre?

  • Undersøg renten på dine lån, og sammenlign med markedsudviklingen som beskrevet herover
  • Overvej om jeres finansielle nøgletal er forbedret. Hvis dette er tilfældet, bør det afspejles i jeres lånevilkår.
  • Overvej muligheden for at genforhandle din aftale 
  • Vær altid opmærksom på dit samlede engagement i banken. Måske hænger renteniveauet på dine lån sammen med andre produkter, serviceydelser og fordele, du har i banken.

Kontakt Bankbrokers for en individuel vurdering af mulighederne for netop din virksomhed. Vores finansieringseksperter kan vurdere jeres eksisterende lånebetingelser, og skræddersy din virksomheds finansieringsløsning, så vi sikrer jer bedre vilkår fremadrettet.

Default image
Lars A. Hansen
Articles: 5