Strømlinede betalingsløsninger og lavere omkostninger

Med en årlig omsætning i de mere end 90 danske restauranter på over kr. 3 mia., er McDonalds Danmarks ubestridt største restaurantkæde. En unik gæsteoplevelse og et altid højt serviceniveau har været med til at gøre McDonald’s til en international gigant og et af verdens stærkeste brands.

Baggrund

Den unikke gæsteoplevelse og det høje serviceniveau skal afspejles i alle dele af et restaurantbesøg. Også i betalingsoplevelsen, som skal være gnidningsfri og hurtig. Samtidig skal omkostningerne til betalingsløsningerne understøtte restauranternes konkurrencedygtige priser. Og endelig skal de administrative opgaver forbundet med at modtage betalinger skal være enkle og ressourcebesparende.

Efter introduktionen af nye selvbetjeningsløsninger i restauranterne, var antallet af salgskanaler og dermed kompleksiteten i betalingsløsninger og kortindløsning steget. McDonald’s ønskede derfor en gennemgang af deres betalingsløsninger og kortindløsning for at afdække potentielle besparelser og optimere paletten af accepterede betalingsmidler.

Løsning

Bankbrokers havde tidligere gennemført en omkostningsanalyse af McDonald’s kortgebyrer. Derfor var potentialet for besparelser via almindelig genforhandling af priser begrænset. I stedet fokuserede analysen på en fremskrivning af effekterne af de nyligt indførte selvbetjeningsløsninger. Denne fremskrivning viste en markant forandring af omkostningsbilledet fremover.

Ved hjælp af stikprøver og yderligere analyse af detaljerede, historiske transaktionsdata, identificerede vi betydelige, potentielle besparelser ved at ændre paletten af betalingsløsninger. Det anbefalede tiltag var utraditionelt i forhold til normerne på det danske betalingsmarked, og det krævede derfor grundigt forarbejde før implementeringen.

Før udrulning, testede vi den nye løsning i udvalgte restauranter. Transaktionsdata og fejlkoder på mislykkede betalinger blev gransket for at sikre, at ændringerne ikke påvirkede gæsteoplevelsen og de tekniske integrationer. Udrulningen foregik efterfølgende uden komplikationer.

Resultat

”Grundet vores gode erfaringer med Bankbrokers, var det naturligt for os at benytte deres rådgivning igen, da vores behov ændrede sig og kompleksiteten øgedes. Bankbrokers bragte spændende løsninger, som