Optimering af Cash Management udbud

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) er med 1.300 medarbejdere og en omsætning på over DKK 5 mia., og deraf betydelige afledte cash management løsninger.

Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. HOFOR servicerer bl.a. 1.000.000 vandkunder og 600.000 varmekunder i hovedstadsområdet og investerer årligt mere end kr. 2 mia. i rør, ledninger og vindmøller.

Baggrund

Som forsyningsselskab er HOFOR lovmæssigt forpligtede til at sende alle væsentlige indkøb og dermed også deres banksamarbejde i udbud. Udover at opnå gode priser og vilkår, ønskede de at bruge Cash Management udbuddet som en strategisk mulighed for at optimere og kvalitetssikre bankernes leverance.

”HOFOR er en stor organisation med en bred vifte af aktiviteter, og vores behov i forhold til bankprodukter, finansiering mv. er komplekse.

Det var derfor vigtigt for os at få en uvildig vurdering af vores løsninger, at få afdækket gode alternativer samt benytte lejligheden til at optimere vores forretningsgange.”

Kenneth Chmura, Head of Risk Management & Treasury

Løsning

For at sikre overblik over den udbudspligtige forretning og identificere mulige optimeringer af løsningerne, startede processen med en dybdegående analyse af HOFORs nuværende Cash Management løsninger. (Læs her, hvordan vores proces med kortlægning af et banksamarbejde foregår, og hvilke produkter vi kigger på).

Derudover udarbejdede vi sammen med HOFOR en grundig specifikation af kravene til bankernes leverance, fordelt på en række kategorier med en række individuelle krav.

Endelig definerede vi prismodellerne tydeligt, hvilket sikrede ensartethed og gennemsigtighed i tilbuddene.

Den samlede leverance bestod således af:

  • Kortlægning af eksisterende banksamarbejde og omkostninger
  • Forslag til optimerede løsninger
  • Udarbejdelse af kravspecifikation sammen med HOFOR
  • Udvikling af prismodeller
  • Tilbudsevaluering og deltagelse på forhandlingsmøder

Resultat

“Bankbrokers’ indsigt i bankmarkedet bidrog til at sikre en høj kvalitet i udbudsprocessen og i de tilbud, som HOFOR modtog. Deres anbefalinger til tilpasning af vores løsninger skaber desuden grundlag for fremtidige besparelser.

Samlet set har vi opnået bedre vilkår end forventet, og vi har fået tilpasset koncernens bankforretninger. Vi er glade for, at vi benyttede en rådgiver. Bankbrokers har været en stærk partner gennem hele processen”

Kenneth Chmura, Head of Risk Management & Treasury

Kortlæg og optimer dit Cash Management samarbejde

Bankbrokers’ specialister har stor erfaring med at optimere Cash Management løsninger og sikre fair og transparente priser. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.