Markante overpriser trods flerbanksstrategi

K.W. Bruun Import er en familiefondsejet koncern med rødder tilbage til 1914, hvor stifter K.W. Bruun solgte de allerførste biler. I dag er K.W. Bruun Import med 500 medarbejdere og en omsætning på knap kr. 10 mia. en af Nordens største bilimportører. Bil- og reservedelsimporten tæller bilmærkerne Peugeot, Citroën, DS, Opel og Mitsubishi i Danmark og Sverige samt FIAT, Alfa Romeo og Jeep i Danmark.

Baggrund

Koncernens banksamarbejde er kendetegnet ved betydelige indlån, internationale cash pools i flere valutaer, store garantistillelser overfor bilfabrikkerne og valutahandel for et pænt milliardbeløb.

”Vores banksamarbejde har altid fungeret upåklageligt, og vi har igennem flere år anvendt to banker for at skærpe konkurrencen. Vi var alligevel usikre på, om vi havde identificeret alle omkostninger, og om vi kunne få bedre aftaler, end dem vi havde. Vi bad derfor Bankbrokers gennemgå vores engagement.” Carsten Ringius, CFO.

Løsning

Indledningsvist indsamlede vi data om forretningsomfang og omkostninger via netbankerne. Den efterfølgende omkostningsanalyse kortlagde betydelige skjulte omkostninger, og markant højere indtjening til bankerne end K.W. Bruun Import forventede. Analysen identificerede således også et markant besparelsespotentiale på særligt valutamarginaler og garantiprovision.

Grundet det store omfang af valutahandel, valgte vi at flytte handlen til en multibank-handelsplatform, hvor tre banker blev inviteret til at stille priser. Dette sikrede kontinuitet i prissætningen og maksimal konkurrence om hver handel.

Vilkårene for indeståender, cash management og money market lines blev genforhandlet med de eksisterende banker. For garantistillelserne inkluderede vi også garantiforsikringsselskaber i forhandlingerne.

Resultat

Flytningen af valutahandlen til en multibank-handelsplatform medførte en øjeblikkelig reduktion af omkostningerne. Samtidig blev det nemmere at foretage handlerne, da det ikke længere var nødvendigt at ringe til flere banker for at indhente priser.

Det øvrige engagement, inkl. garantiforsikringerne, forblev hos samme banker på betydeligt forbedrede vilkår.

Flytningen af valutahandlen og genforhandlingerne med bankerne resulterede i en samlet årlig besparelse på et 7-cifret beløb, der matchede benchmarket fra omkostningsanalysen.

”Fra start til slut var projektet på skinner, og vi er meget tilfredse med resultatet, som krævede begrænsede ressourcer fra vores side. Vores forhold til bankerne er fortsat stærkt efter projektets afslutning, og vi har fået langt bedre kontrol over vores finansielle omkostninger.” Carsten Ringius, CFO.

Kender I jeres banks indtjening?

Det kan være svært at gennemskue, hvad banken tjener på jeres kundeforhold. Ikke kun på valutamarginaler og garantiprovision. Hvis du er interesseret i at finde svaret, kan du læse her, hvordan vi hjælper med at skaffe overblik og gennemsigtighed. Du er også velkommen til at kontakte os.