Konsolidering af kortindløsning på tværs af Norden

Elgiganten er langt den største elektronikforhandler i Norden med mere end 400 butikker i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Koncernen omsætter for NOK 50 mia.

Elgiganten er en del af Currys-koncernen, der som en førende multinational elektronikforhandler, beskæftiger over 35.000 mennesker i ni lande og omsætter for mere end GBP 10 mia.

Baggrund

I stedet for at koncernens kortindløsningsaftaler i Norden var spredt på lokale leverandører i hvert marked, ønskede man at konsolidere aftalerne på én samlet nordisk leverandør. Formålet var at forenkle leverandørbilledet og høste stordriftsfordele og lavere gebyrer på kortindløsning.

Løsning

For at sikre tilstrækkeligt detaljeret datagrundlag og overblik, indhentede vi udførlige data fra alle Elgigantens kortindløsere. Analysen påviste store potentielle besparelser, og det blev derfor besluttet at gennemføre et udbud.

Vi udarbejdede dernæst et udbudsmateriale, som indeholdt detaljerede informationer om forretningsomfanget og eksakte krav til leverancen. Derudover var krav til tilbuddenes format og prisstruktur også nøje beskrevet.

Udbudsmaterialets konkrete krav sikrede således transparens omkring den fremadrettede leverance og en ensartethed i prismodellerne. Derigennem sikres et overskueligt sammenligningsgrundlag og et klart udgangspunkt for tilbudsgiverne.

Endelig deltog vi i møderne med de potentielle leverandører og i de afsluttende forhandlinger, og varetog beregning og evaluering af tilbuddene.

Resultat

Da vi besluttede at konsolidere kortindløsning i de nordiske lande, var det et naturligt valg at søge assistance hos Bankbrokers.

Bankbrokers tilføjede betydelig ekspertise vedrørende de forskellige leverandører, markedet og hvilke priser, en multi-milliard detailhandelsvirksomhed skal opnå.

Vi oplevede, at processerne blev styret effektivt og resulterede i en meget konkurrencedygtig handel.

Marianne Kurås, CFO

Løber kortindløsningsgebyrerne løbsk?

Vi har hjulpet nogle af Europas største detailhandelsvirksomheder med at reducere deres gebyrer på kortindløsning. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer eller kontakt os.