Tak for et forrygende 2019!

Bliver 2020 året, hvor udlånsmarginalen stiger?

2019 var et godt og fremgangsrigt år for Bank Brokers. Vi kunne konstatere en stigende efterspørgsel efter uvildig, finansiel rådgivning og vi er i det forgangne år lykkedes at skabe rekordhøje besparelser for vores kunder både i Danmark og vores øvrige markeder.

Vi er taknemmelige for tilliden og at mange af vores kunder anbefaler os og spreder budskabet om behovet for øget transparens i banksektoren og betalingsbranchen.

Med åbningen af kontor i Belgien befinder Bank Brokers sig nu i 7 lande. Netop vores internationale erfaringsbase er en væsentlig årsag til, at vi er i stand til at skabe så gode resultater for vores kunder.

Tilsvarende vores kunder arbejder vi også med en øget digitalisering. I første omgang af vores analyse. Vi glæder os til allerede i 2020 at tage vores kunder med på denne rejse.

Stigende udlånsmarginaler for virksomheder skimtes i horisonten

I 2019 har vi konstateret, at de seneste års fald i udlånsmarginaler til virksomheder begynder at flade ud. Der tegner sig således et billede af, at vi kan komme til at se svagt stigende marginaler i de kommende år. Både på grund af en udbredt forventning om stigende tab på udlån og for at kompensere for det indtægtstab, som negative indlånsrenter trods alt medfører for banksektoren.

Tag endelig fat i os, hvis du ønsker at blive opdateret på udviklingen i markedet. Eller følg os på vores LinkedIn side.

Vi takker for år 2019 og ser frem til et spændende år 2020.